Ostatnio dodane

Śniadanie daje moc
Klasa IIa bierze udział w programie edukacyjnym "Śniadanie Daje Moc" którego jednym z głównych celów...
Matematyczne Asy II
Od września nasza szkoła przystąpiła do projektu „Matematyczne Asy II”. Projekt prowadzony jest prze...
Dzień Kropki w 2a
Klasa IIa  kolorowo wykropkowana w Dniu Kropki.

Obiady w szkole

Post on 11 styczeń 2017
by Super User
  1. Cena jednego obiadu wynosi 6,00.
  2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry.
  3. Zgłoszenie nieobecności ucznia w danym dniu/dniach należy dokonać najpóźniej do godziny 9:00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 67-263-50-08 lub 67-265-00-88
  4. Odliczeń za zgłoszoną czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu zgodnie z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązują są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do dnia 10-go danego miesiąca /jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy ostateczny termin wpłaty należności przypada na pierwszy dzień roboczy/.
  6. Opłaty należy uiszczać w gotówce w księgowości szkoły /pokój nr 16/ lub przelewem na konto Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. 8 Marca 16 w banku SBL Złotów nr konta: 65 8941 0006 0018 3178 2000 0040
  7. W tytule wpłaty należy podać za jaki miesiąc wnoszona jest opłata oraz imię i nazwisko dziecka.
  8. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat będą naliczane odsetki za zwłokę.