Ostatnio dodane

Komunikat
W dniach od 27.07.2020r. do 17.08.2020r. z powodu okresu urlopowego  szkoła będzie nieczynna.
Wypożyczenia przenośnego sprzętu komputerowego
Regulamin użyczenia szkolnych laptopów i tabletów dla uczniów - pobierz   Wniosek o użyczenie sprz...

Nauczyciele

Post on 11 styczeń 2017
by Super User

 

Buczkowska – Linke Beata

dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie + studia podyplomowe: w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z historii, egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, instruktor dyscypliny sportu - brydż sportowy, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Grochowska Renata

wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie + studia podyplomowe w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą, wiedzy o społeczeństwie i historii, filologii polskiej dla nauczycieli; kursy kwalifikacyjne: nadzór pedagogiczny, oligofrenopedagogika; ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli; instruktor nordic walking

Bamberska Eulalia

nauczyciel języka polskiego + studia podyplomowe w zakresie historii

Biała Joanna

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ukończone kierunki studiów: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika + studia podyplomowe: wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego

Błaszczyk Marta

psycholog szkolny + kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, studia podyplomowe w zakresie „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Brewka Paulina

nauczycielka matematyki i edukacji wczesnoszkolne + pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika; studia podyplomowe w zakresie  matematyka w szkole, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Brzeziński Bartłomiej

nauczyciel religii + studia podyplomowe: pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji z elementami socjoterapii; strażak OSP Zalesie

Dawidowicz – Skowiera Alicja

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki + studia podyplomowe w zakresie „Sztuka”- muzyka z plastyką

Dober Monika

nauczycielka języka angielskiego

Duda Anna

pedagog szkolny + resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Duda Grzegorz

wychowawca świetlicy, pedagogika ogólna i resocjalizacja

Fertała Agnieszka

nauczycielka tańca + studia podyplomowe w zakresie Form Gimnastyczno-Tanecznych Fitness

Fertikowska Magdalena

nauczycielka języka niemieckiego + egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego

Filipkowska Beata

nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii + studia podyplomowe w zakresie: wiedzy o społeczeństwie, geografia w szkole oraz studium bibliotekarskie

Gabińska Iwona

nauczycielka bibliotekarz

Gola – Kleszcz Anna

nauczycielka języka niemieckiego i nauczycielka wspomagająca + studia podyplomowe z zakresu:  pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii i resocjalizacji

Grajczak Michał

nauczyciel informatyki i techniki + studia podyplomowe w zakresie informatyki i elementów edukacji medialnej

Grunau Maria

nauczycielka języka angielskiego

Guss Zbigniew

nauczyciel wychowania fizycznego + studia podyplomowe:  pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny: wychowanie do życia w rodzinie

Hiller Marita

nauczycielka biologii, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie + studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli edb, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie

Jacoszek Danuta

nauczycielka matematyki + studia podyplomowe: technika

Joncel Anna

nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający + studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jakubowska – Buszka Magdalena

wychowawca świetlicy, ukończone studia: pedagogika socjalna z terapią społeczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza + studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

Klawunn Mariola

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + podyplomowe studia logopedyczne, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Kołodziej Katarzyna

nauczycielka matematyki i chemii + studia podyplomowe na kierunku matematyka

Konat - Suchy Joanna

 

Kozicz Elżbieta

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Maciejaszek Magdalena

nauczycielka wychowania fizycznego

Massel Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający + studia podyplomowe: oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, przyroda dla nauczycieli, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Milczyńska Magdalena

nauczycielka języka angielskiego + egzaminator gimnazjalny, egzaminator maturalny z języka angielskiego

Mirr Mariola

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ukończone studia: bibliotekoznawstwo z informacją naukową i techniczną + studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki oraz szkolnej pedagogiki wychowawczo – opiekuńczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, terapii pedagogicznej, organizacji i zarządzania oświatą, menedżer oświaty

Misztal Beata

nauczycielka matematyki + egzaminator OKE z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum

Młynarska Iwona

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Olkiewicz Marta

nauczycielka języka angielskiego, studia: filologia romańska, + studia podyplomowe: rachunkowość i finanse

Piesiak Sebastian

nauczyciel języka angielskiego

Pietrzak – Hamerla Elżbieta

nauczycielka języka polskiego, studium pedagogiczne: nauczanie początkowe

Poniecki Tomasz

nauczyciel wychowania fizycznego + studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjna, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie, trener piłki nożnej UEFA B (kurs kwalifikacyjny)

Rakowski Waldemar

nauczyciel religii

Rogacka Małgorzata

nauczycielka biologii, przyrody i języka angielskiego + kursy kwalifikacyjne: dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”, w zakresie zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Sadowska Iwona

nauczycielka języka niemieckiego + studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, logopedia, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Sieradzka Małgorzata

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Sławska Regina

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog, oligofrenopedagog. Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Kurs z metodyki nauczania gry w szachy

Starszak Joanna

nauczycielka wychowania fizycznego

Świder Monika

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki + kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Tyranowicz Joanna

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, studia licencjackie na kierunku filologia w specjalności filologia angielska + kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Urlewicz Katarzyna

 

Wacyk Magdalena

nauczycielka plastyki, muzyki i techniki + studia podyplomowe z zakresu: sztuki-plastyki-muzyki, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej - kierunek oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej; posiada również kwalifikacje  jako animator osób starszych

Walicka Maria

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + kurs kwalifikacyjny: gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjna, organizacja i zarządzanie oświatą; instruktor programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować", kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Warzewska Agnieszka

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Wnuk Jolanta

nauczycielka języka polskiego + kurs kwalifikacyjny:  bibliotekoznawstwo

Ziółkowski Adam

nauczyciel wychowania fizycznego + studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie, trener klasy pierwszej piłki nożnej licencja UEFA A, trener edukator PZPN, ratownik WOPR, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Żeromska – Borkowska Alina

pedagog szkolny i nauczycielka wspomagająca +  studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, historia, resocjalizacja, doradztwo zawodowe, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST

 

 

Pin It