Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» IV A » IV B » IV C » V A » V B » V C » VI A » VI B » VII A » VIII A » VIII B » VIII C

Plany różnych dzienników

» I A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » I B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » I C - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » II A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » II B edukacja wczesnoszkolna » II C - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » III A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » III B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » III C - dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa IV A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
IV A - Fertikowska M. (104)
matematyka
IV A - Kołodziej K. (106)
matematyka
IV A - Kołodziej K. (106)
zajęcia z wychowawcą
IV A - Kołodziej K. (106)
2 08:50-09:35 j. polski
IV A - Kowalska Anna Róża (102)
matematyka
IV A - Kołodziej K. (106)
j. polski
IV A - Kowalska Anna Róża (102)
j. polski
IV A - Kowalska Anna Róża (105)
matematyka
IV A - Kołodziej K. (106)
3 09:45-10:30 j. angielski
IV A - Jankowska P. (116)
j. polski
IV A - Kowalska Anna Róża (205)
basen
IV A - Ziółkowski A. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
technika
IV A - Kowalik K. (214)
j. polski
IV A - Kowalska Anna Róża (102)
4 10:40-11:25 wychowanie fizyczne
IV A - Maciejaszek M. (sg 1)
j. angielski
IV A - Jankowska P. (104)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
IV A - Matuszewska M. (basen)
j. angielski
IV A - Jankowska P. (203)
muzyka
IV A - Świder M. (214)
5 11:35-12:20 plastyka
IV A - Wacyk M. (214)
przyroda
IV A - Rogacka M. (204)
informatyka
IV A - Grajczak M. (206)
religia
IV A - Rakowski W. (105)
6 12:40-13:25 wychowanie fizyczne
IV A - Maciejaszek M. (sg 1)
przyroda
IV A - Rogacka M. (204)
religia
IV A - Rakowski W. (105)
j. niemiecki
IV A - Fertikowska M. (104)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
IV A - Maciejaszek M. (sg 1)
historia
IV A - Filipkowska B. (101)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa IV B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
IV B - Brewka P. (101)
matematyka
IV B - Brewka P. (105)
2 08:50-09:35 j. angielski
IV B - Jankowska P. (116)
j. polski
IV B - Joncel A. (102)
taniec
IV B - Fertała A. (mała sala)
j. niemiecki
IV B - Fertikowska M. (104)
j. angielski
IV B - Jankowska P. (215)
3 09:45-10:30 muzyka
IV B - Świder M. (216)
j. polski
IV B - Joncel A. (102)
religia
IV B - Rakowski W. (214)
informatyka
IV B - Grajczak M. (206)
historia
IV B - Filipkowska B. (101)
4 10:40-11:25 j. polski
IV B - Joncel A. (102)
wychowanie fizyczne
IV B - Guss Z. (sg 3)
basen
IV B - Ziółkowski A. (basen)
matematyka
IV B - Brewka P. (105)
j. polski
IV B - Joncel A. (204)
5 11:35-12:20 zajęcia z wychowawcą
IV B - Joncel A. (102)
wychowanie fizyczne
IV B - Guss Z. (sg 3)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
IV B - Matuszewska M. (basen)
matematyka
IV B - Brewka P. (105)
wychowanie fizyczne
IV B - Guss Z. (sg 1)
6 12:40-13:25 j. angielski
IV B - Jankowska P. (203)
j. niemiecki
IV B - Fertikowska M. (104)
j. polski
IV B - Joncel A. (205)
przyroda
IV B - Rogacka M. (204)
plastyka
IV B - Wacyk M. (214)
7 13:40-14:25 religia
IV B - Rakowski W. (102)
technika
IV B - Kowalik K. (206)
przyroda
IV B - Rogacka M. (204)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa IV C - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. polski
IV C - Kowalska Anna Róża (102)
j. polski
IV C - Kowalska Anna Róża (102)
j. polski
IV C - Kowalska Anna Róża (204)
2 08:50-09:35 j. niemiecki
IV C - Fertikowska M. (104)
historia
IV C - Filipkowska B. (101)
przyroda
IV C - Rogacka M. (204)
j. polski
IV C - Kowalska Anna Róża (204)
3 09:45-10:30 informatyka
IV C - Grajczak M. (206)
matematyka
IV C - Misztal B. (103)
przyroda
IV C - Rogacka M. (204)
muzyka
IV C - Świder M. (116)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
IV C - Usidus P. (214)
technika
IV C - Kowalik K. (214)
j. angielski
IV C - Jankowska P. (203)
matematyka
IV C - Misztal B. (103)
matematyka
IV C - Misztal B. (103)
5 11:35-12:20 matematyka
IV C - Misztal B. (103)
j. angielski
IV C - Jankowska P. (203)
basen
IV C - Ziółkowski A. (basen)
wychowanie fizyczne
IV C - Poniecki T. (sg 1)
j. niemiecki
IV C - Fertikowska M. (104)
6 12:40-13:25 wychowanie fizyczne
IV C - Poniecki T. (sg 2)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
IV C - Matuszewska M. (basen)
j. polski
IV C - Kowalska Anna Róża (102)
religia
IV C - Rakowski W. (101)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
IV C - Poniecki T. (sg 2)
plastyka
IV C - Wacyk M. (214)
j. angielski
IV C - Jankowska P. (104)
8 14:30-15:15 religia
IV C - Rakowski W. (102)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa V A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. angielski
V A - Jankowska P. (116)
religia
V A - Rakowski W. (116)
historia
V A - Filipkowska B. (101)
matematyka
V A - Misztal B. (103)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
V A wf gr. 1 - Sroka N. (sg 1)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Fertała A. (mała sala)
taniec
V A wf gr. 1 - Fertała A. (mała sala)
j. polski
V A - Bamberska E. (205)
zajęcia z wychowawcą
V A - Filipkowska B. (101)
matematyka
V A - Misztal B. (103)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
V A wf gr. 1 - Sroka N. (sg 1)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Fertała A. (mała sala)
taniec
V A wf gr. 1 - Fertała A. (mała sala)
j. polski
V A - Bamberska E. (205)
j. polski
V A - Bamberska E. (205)
j. angielski
V A - Jankowska P. (203)
4 10:40-11:25 matematyka
V A - Misztal B. (103)
geografia
V A - Filipkowska B. (101)
matematyka
V A - Misztal B. (103)
j. polski
V A - Bamberska E. (205)
historia
V A - Filipkowska B. (101)
5 11:35-12:20 informatyka
V A - Grajczak M. (206)
j. niemiecki
V A - Fertikowska M. (104)
j. niemiecki
V A - Fertikowska M. (104)
muzyka
V A - Warzewska A. (204)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 1 - Sroka N. (sg 3)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Starszak J. (sg 2)
6 12:40-13:25 biologia
V A - Hiller M. (204)
j. polski
V A - Bamberska E. (116)
basen
V A - Ziółkowski A. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
technika
V A - Wacyk M. (206)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 1 - Sroka N. (sg 3)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Starszak J. (sg 2)
7 13:40-14:25 religia
V A - Rakowski W. (105)
j. angielski
V A - Jankowska P. (205)
basen
V A - Ziółkowski A. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 3)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Sroka N. (sg 3)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Sroka N. (sg 1)
plastyka
V A - Wacyk M. (214)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
V A - Matuszewska M. (basen)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 3)
wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Sroka N. (sg 3)
9 15:20-16:05 wychowanie fizyczne
V A wf gr. 2 - Sroka N. (sg 1)
wychowanie do życia w rodzinie
V A - Hiller M. (204)
10 16:10-16:55

Klasa V B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 historia
V B - Żeromska-Borkowska A. (101) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
j. polski
V B - Łazur D. (102)
j.francuski
V B j.franc. - Konat-Suchy J. (116)
j. niemiecki
V B j.niem. - Fertikowska M. (104)
2 08:50-09:35 informatyka
V B inf. gr. 2 - Grajczak M. (206)
j. polski
V B - Łazur D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
j.francuski
V B j.franc. - Konat-Suchy J. (203) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
j. niemiecki
V B j.niem. - Fertikowska M. (104)
historia
V B - Żeromska-Borkowska A. (102)
j.francuski
V B j.franc. - Konat-Suchy J. (116)
j. niemiecki
V B j.niem. - Fertikowska M. (104)
3 09:45-10:30 matematyka
V B - Brewka P. (101) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
j. polski
V B - Łazur D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
biologia
V B - Hiller M. (204) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
matematyka
V B - Brewka P. (105)
wychowanie fizyczne
V B - Ziółkowski A. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Gola-Kleszcz Anna
4 10:40-11:25 wychowanie fizyczne
V B - Ziółkowski A. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
matematyka
V B - Brewka P. (103)
geografia
V B - Usidus P. (101) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
muzyka
V B - Warzewska A. (214)
wychowanie fizyczne
V B - Ziółkowski A. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
V B - Ziółkowski A. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Buczkowska - Linke Beata
matematyka
V B - Brewka P. (103)
j. polski
V B - Łazur D. (102)
religia
V B - Rakowski W. (102)
j. angielski
V B j.ang. gr. 1 - Kitowska A. (116)
6 12:40-13:25 religia
V B - Rakowski W. (105)
technika
V B - Wacyk M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
j. polski
V B - Łazur D. (102)
j. angielski
V B j.ang. gr. 1 - Kitowska A. (116)
j. angielski
V B j.ang. gr. 2 - Knop-Wrzalik N. (203)
j. angielski
V B j.ang. gr. 1 - Kitowska A. (116)
7 13:40-14:25 j. angielski
V B j.ang. gr. 2 - Kitowska A. (215)
plastyka
V B - Jakubowska-Buszka M. (203) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
zajęcia z wychowawcą
V B - Łazur D. (102)
j. angielski
V B j.ang. gr. 1 - Knop-Wrzalik N. (203)
j. angielski
V B j.ang. gr. 2 - Kitowska A. (116)
8 14:30-15:15 informatyka
V B inf. gr. 1 - Grajczak M. (206)
j. angielski
V B j.ang. gr. 2 - Kitowska A. (216)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa V C - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 biologia
V C - Sieracka M. (204) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. niemiecki
V C - Tomaszewska E. (104)
historia
V C - Filipkowska B. (101) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
2 08:50-09:35 zajęcia rozwijające kreatywność
V C - Sieracka M. (204) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. angielski
V C - Rogacka M. (116) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
muzyka
V C - Warzewska A. (214)
matematyka
V C - Jacoszek D. (105)
3 09:45-10:30 j. angielski
V C - Rogacka M. (105) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
historia
V C - Filipkowska B. (101) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
matematyka
V C - Jacoszek D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. polski
V C - Kowalska Anna Róża (102) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
matematyka
V C - Jacoszek D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
4 10:40-11:25 j. niemiecki
V C - Tomaszewska E. (116) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. polski
V C - Kowalska Anna Róża (205) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. polski
V C - Kowalska Anna Róża (102) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. polski
V C - Kowalska Anna Róża (102) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
j. angielski
V C - Rogacka M. (116) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
V C - Maciejaszek M. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
j. polski
V C - Kowalska Anna Róża (205) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
religia
V C - Rakowski W. (203) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
plastyka
V C - Wacyk M. (214) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
zajęcia z wychowawcą
V C - Konat-Suchy J. (215)
6 12:40-13:25 wychowanie fizyczne
V C - Maciejaszek M. (sg 3) Dodatkowi nauczyciele: Gola-Kleszcz Anna
religia
V C - Rakowski W. (214)
technika
V C - Wacyk M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Buczkowska - Linke Beata
geografia
V C - Filipkowska B. (101) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
7 13:40-14:25 informatyka
V C - Grajczak M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
matematyka
V C - Jacoszek D. (105)
wychowanie do życia w rodzinie
V C - Hiller M. (204)
wychowanie fizyczne
V C - Maciejaszek M. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Gola-Kleszcz Anna
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
V C - Maciejaszek M. (sg 1)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa VI A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 plastyka
VI A - Jakubowska-Buszka M. (106)
informatyka
VI A inf. gr. 1 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VI A j.ang. gr. 2 - Rogacka M. (203) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
zajęcia z wychowawcą
VI A - Jakubowska-Buszka M. (204)
matematyka
VI A - Brewka P. (103) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
2 08:50-09:35 matematyka
VI A - Brewka P. (101) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
informatyka
VI A inf. gr. 2 - Grajczak M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
j. angielski
VI A j.ang. gr. 1 - Jankowska P. (209)
j. angielski
VI A j.ang. gr. 1 - Jankowska P. (209)
j. angielski
VI A j.ang. gr. 2 - Rogacka M. (116) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
matematyka
VI A - Brewka P. (103) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
j. polski
VI A - Joncel A. (205) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
3 09:45-10:30 j. niemiecki
VI A j.niem. gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. niemiecki
VI A j.niem. gr. 2 - Tomaszewska E. (215) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
matematyka
VI A - Brewka P. (103) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
historia
VI A - Żeromska-Borkowska A. (101) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
wychowanie fizyczne
VI A wf gr.1 - Guss Z. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI A wf gr.2 - Poniecki T. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Gola-Kleszcz Anna
j. polski
VI A - Joncel A. (205) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
4 10:40-11:25 religia
VI A - Rakowski W. (204)
geografia
VI A - Usidus P. (102) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
j. polski
VI A - Joncel A. (205)
wychowanie fizyczne
VI A wf gr.1 - Guss Z. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI A wf gr.2 - Poniecki T. (sg 2)
religia
VI A - Rakowski W. (105)
5 11:35-12:20 biologia
VI A - Hiller M. (204) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
historia
VI A - Żeromska-Borkowska A. (101) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
j. polski
VI A - Joncel A. (205) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
j. angielski
VI A j.ang. gr. 1 - Jankowska P. (203)
j. angielski
VI A j.ang. gr. 2 - Rogacka M. (215) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
technika
VI A - Wacyk M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
6 12:40-13:25 wychowanie fizyczne
VI A wf gr.1 - Guss Z. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI A wf gr.2 - Poniecki T. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
j. polski
VI A - Joncel A. (205) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
wychowanie do życia w rodzinie
VI A - Hiller M. (103)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
VI A wf gr.1 - Guss Z. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI A wf gr.2 - Poniecki T. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Gola-Kleszcz Anna
j. niemiecki
VI A j.niem. gr. 1 - Fertikowska M. (116)
j. niemiecki
VI A j.niem. gr. 2 - Tomaszewska E. (104)
8 14:30-15:15 muzyka
VI A - Warzewska A. (205) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa VI B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. polski
VI B - Bamberska E. (205)
j. angielski
VI B j.ang. gr. 1 - Jankowska P. (116)
j. angielski
VI B j.ang. gr. 2 - Jankowska P. (116)
matematyka
VI B - Misztal B. (103)
informatyka
VI B inf. gr. 1 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VI B j.ang. gr. 2 - Jankowska P. (209)
2 08:50-09:35 j. polski
VI B - Bamberska E. (205)
j. niemiecki
VI B j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. niemiecki
VI B j. niem gr. 2 - Tomaszewska E. (203)
matematyka
VI B - Misztal B. (103)
informatyka
VI B inf. gr. 2 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VI B j.ang. gr. 1 - Jankowska P. (203)
3 09:45-10:30 matematyka
VI B - Misztal B. (103)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 1 - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 2 - Maciejaszek M. (sg 2)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 1 - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 2 - Maciejaszek M. (sg 2)
matematyka
VI B - Misztal B. (103)
biologia
VI B - Hiller M. (204)
4 10:40-11:25 j. niemiecki
VI B j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VI B j.ang. gr. 2 - Jankowska P. (203)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 1 - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 2 - Maciejaszek M. (sg 2)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 1 - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VI B wf gr. 2 - Maciejaszek M. (sg 2)
religia
VI B - Rakowski W. (204)
j. polski
VI B - Bamberska E. (205)
5 11:35-12:20 historia
VI B - Żeromska-Borkowska A. (106)
geografia
VI B - Usidus P. (102)
plastyka
VI B - Wacyk M. (214)
zajęcia z wychowawcą
VI B - Bamberska E. (205)
j. polski
VI B - Bamberska E. (205)
6 12:40-13:25 technika
VI B - Wacyk M. (106)
historia
VI B - Żeromska-Borkowska A. (101)
religia
VI B - Rakowski W. (101)
j. polski
VI B - Bamberska E. (205)
muzyka
VI B - Warzewska A. (105)
7 13:40-14:25 j. niemiecki
VI B j. niem gr. 2 - Tomaszewska E. (203)
j. angielski
VI B j.ang. gr. 1 - Jankowska P. (116)
8 14:30-15:15
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa VII A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. angielski
VII A - Piesiak S. (203)
wychowanie do życia w rodzinie
VII A - Hiller M. (205)
j. angielski
VII A - Piesiak S. (116)
fizyka
VII A - Kołodziej K. (106) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
2 08:50-09:35 j. angielski
VII A - Piesiak S. (203)
matematyka
VII A - Brewka P. (103)
chemia
VII A - Kołodziej K. (105) Dodatkowi nauczyciele: Joncel Anna
j. angielski
VII A - Piesiak S. (116)
historia
VII A - Żeromska-Borkowska A. (101)
3 09:45-10:30 religia
VII A - Rakowski W. (102)
zajęcia z wychowawcą
VII A - Żeromska-Borkowska A. (214)
j. polski
VII A - Kowalska Anna Róża (102) Dodatkowi nauczyciele: Joncel Anna
wychowanie fizyczne
VII A - Starszak J. (sg 3)
wychowanie fizyczne
VII A - Starszak J. (sg 1)
4 10:40-11:25 matematyka
VII A - Brewka P. (105)
fizyka
VII A - Kołodziej K. (106) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
religia
VII A - Rakowski W. (214)
wychowanie fizyczne
VII A - Starszak J. (sg 3) Dodatkowi nauczyciele: Gola-Kleszcz Anna
wychowanie fizyczne
VII A - Starszak J. (sg 1)
5 11:35-12:20 j. polski
VII A - Kowalska Anna Róża (205) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
biologia
VII A - Rogacka M. (204)
matematyka
VII A - Brewka P. (105)
geografia po angielsku
VII A - Knop-Wrzalik N. (101)
biologia
VII A - Rogacka M. (204)
6 12:40-13:25 historia
VII A - Żeromska-Borkowska A. (102)
j. polski
VII A - Kowalska Anna Róża (103)
matematyka
VII A - Brewka P. (105)
j. niemiecki
VII A - Fertikowska M. (104)
j. polski
VII A - Kowalska Anna Róża (102)
7 13:40-14:25 j. niemiecki
VII A - Fertikowska M. (104)
j. polski
VII A - Kowalska Anna Róża (103)
j. angielski
VII A - Piesiak S. (203)
plastyka
VII A - Wacyk M. (214) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
muzyka
VII A - Warzewska A. (105)
8 14:30-15:15 informatyka
VII A - Grajczak M. (206)
chemia
VII A - Kołodziej K. (106)
geografia
VII A - Knop-Wrzalik N. (101) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
9 15:20-16:05 geografia
VII A - Knop-Wrzalik N. (101) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
10 16:10-16:55

Klasa VIII A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
basen
VIII A - Ziółkowski A. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 2)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 3)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
basen
VIII A - Ziółkowski A. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 1 - Starszak J. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII A wf gr. 2 - Ziółkowski A. (sg 2)
3 09:45-10:30 j. angielski
VIII A j.ang. gr. 1 - Piesiak S. (209)
j. angielski
VIII A j.ang. gr. 2 - Piesiak S. (203)
matematyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
VIII A - Matuszewska M. (basen)
j. angielski
VIII A j.ang. gr. 1 - Piesiak S. (116)
j. angielski
VIII A j.ang. gr. 2 - Piesiak S. (116)
informatyka
VIII A inf. gr. 1 - Grajczak M. (206)
j. niemiecki
VIII A j. niem gr. 2 - Fertikowska M. (104)
4 10:40-11:25 historia
VIII A - Filipkowska B. (101)
edukacja dla bezpieczeństwa
VIII A - Hiller M. (204)
fizyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
matematyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
informatyka
VIII A inf. gr. 2 - Grajczak M. (206)
j. niemiecki
VIII A j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
5 11:35-12:20 wos
VIII A - Filipkowska B. (101)
j. polski
VIII A - Joncel A. (206)
matematyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
fizyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
matematyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
6 12:40-13:25 j. polski
VIII A - Joncel A. (205)
historia
VIII A - Filipkowska B. (102)
j. niemiecki
VIII A j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. niemiecki
VIII A j. niem gr. 2 - Fertikowska M. (104)
chemia
VIII A - Kołodziej K. (106)
biologia
VIII A - Hiller M. (204)
7 13:40-14:25 j. polski
VIII A - Joncel A. (205)
chemia
VIII A - Kołodziej K. (106)
j. polski
VIII A - Joncel A. (205)
geografia
VIII A - Duda G. (102)
zajęcia z wychowawcą
VIII A - Starszak J. (103)
8 14:30-15:15 religia
VIII A - Rakowski W. (105)
wos
VIII A - Filipkowska B. (101)
j. angielski
VIII A j.ang. gr. 1 - Piesiak S. (203)
j. angielski
VIII A j.ang. gr. 2 - Piesiak S. (203)
j. polski
VIII A - Joncel A. (102)
9 15:20-16:05 doradztwo zawodowe
VIII A - Żeromska-Borkowska A. (101)
matematyka
VIII A - Kołodziej K. (106)
religia
VIII A - Rakowski W. (102)
10 16:10-16:55

Klasa VIII B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
VIII B - Jacoszek D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
geografia
VIII B - Duda G. (102)
wos
VIII B - Filipkowska B. (101) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
zajęcia z wychowawcą
VIII B - Fertikowska M. (105)
2 08:50-09:35 matematyka
VIII B - Jacoszek D. (105)
j. polski
VIII B - Kowalska Anna Róża (101)
matematyka
VIII B - Jacoszek D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
chemia
VIII B - Kołodziej K. (106)
wos
VIII B - Filipkowska B. (102) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
3 09:45-10:30 j. polski
VIII B - Kowalska Anna Róża (106) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
informatyka
VIII B inf. gr. 1 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VIII B j.ang. gr. 2 - Kitowska A. (203) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
fizyka
VIII B - Kołodziej K. (106) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
historia
VIII B - Żeromska-Borkowska A. (101)
fizyka
VIII B - Kołodziej K. (106) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
4 10:40-11:25 j. polski
VIII B - Kowalska Anna Róża (106) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
informatyka
VIII B inf. gr. 2 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VIII B j.ang. gr. 1 - Kitowska A. (203)
edukacja dla bezpieczeństwa
VIII B - Hiller M. (204)
j. niemiecki
VIII B j. niem. gr. 2 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VIII B j.ang. gr. 1 - Kitowska A. (116)
historia
VIII B - Żeromska-Borkowska A. (102) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
5 11:35-12:20 j. niemiecki
VIII B j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VIII B j.ang. gr. 2 - Kitowska A. (116)
chemia
VIII B - Kołodziej K. (106) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
wychowanie fizyczne
VIII B wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII B wf dz. - Maciejaszek M. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
j. niemiecki
VIII B j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VIII B j.ang. gr. 2 - Kitowska A. (116)
j. polski
VIII B - Kowalska Anna Róża (102)
6 12:40-13:25 j. niemiecki
VIII B j. niem. gr. 2 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VIII B j.ang. gr. 1 - Kitowska A. (116)
matematyka
VIII B - Jacoszek D. (105) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
wychowanie fizyczne
VIII B wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII B wf dz. - Maciejaszek M. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Grochowska Renata
wychowanie fizyczne
VIII B wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII B wf dz. - Maciejaszek M. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Buczkowska - Linke Beata
matematyka
VIII B - Jacoszek D. (105)
7 13:40-14:25 biologia
VIII B - Hiller M. (204) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
religia
VIII B - Rakowski W. (101)
j. polski
VIII B - Kowalska Anna Róża (205) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
religia
VIII B - Rakowski W. (101)
8 14:30-15:15 wychowanie fizyczne
VIII B wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII B wf dz. - Maciejaszek M. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Buczkowska - Linke Beata
wychowanie do życia w rodzinie
VIII B - Hiller M. (204)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Klasa VIII C - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
VIII C - Misztal B. (103)
biologia
VIII C - Hiller M. (204)
wychowanie fizyczne
VIII C wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII C wf dz. - Maciejaszek M. (sg 2)
j. polski
VIII C - Bamberska E. (205)
informatyka
VIII C inf. gr. 1 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VIII C j.ang. gr. 2 - Rogacka M. (203)
2 08:50-09:35 matematyka
VIII C - Misztal B. (103)
j. polski
VIII C - Bamberska E. (205)
wychowanie fizyczne
VIII C wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII C wf dz. - Maciejaszek M. (sg 2)
j. polski
VIII C - Bamberska E. (205)
informatyka
VIII C inf. gr. 2 - Grajczak M. (206)
j. angielski
VIII C j.ang. gr. 1 - Rogacka M. (203)
3 09:45-10:30 j. polski
VIII C - Bamberska E. (205)
j. niemiecki
VIII C j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (209)
j. angielski
VIII C j.ang. gr. 2 - Rogacka M. (116)
j. niemiecki
VIII C j. niem gr. 1 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VIII C j.ang. gr. 2 - Rogacka M. (116)
fizyka
VIII C - Kołodziej K. (106)
matematyka
VIII C - Misztal B. (103)
4 10:40-11:25 j. polski
VIII C - Bamberska E. (205)
j. niemiecki
VIII C j. niem gr. 2 - Fertikowska M. (209)
j. angielski
VIII C j.ang. gr. 1 - Rogacka M. (116)
j. niemiecki
VIII C j. niem gr. 2 - Fertikowska M. (104)
j. angielski
VIII C j.ang. gr. 1 - Rogacka M. (116)
historia
VIII C - Filipkowska B. (101)
fizyka
VIII C - Kołodziej K. (106)
5 11:35-12:20 religia
VIII C - Rakowski W. (105)
wos
VIII C - Filipkowska B. (105)
matematyka
VIII C - Misztal B. (103)
matematyka
VIII C - Misztal B. (103)
geografia
VIII C - Duda G. (101)
6 12:40-13:25 wos
VIII C - Filipkowska B. (101)
chemia
VIII C - Kołodziej K. (106)
chemia
VIII C - Kołodziej K. (106)
zajęcia z wychowawcą
VIII C - Misztal B. (103)
wychowanie fizyczne
VIII C wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII C wf dz. - Maciejaszek M. (mała sala)
7 13:40-14:25 edukacja dla bezpieczeństwa
VIII C - Hiller M. (204)
historia
VIII C - Filipkowska B. (101)
religia
VIII C - Rakowski W. (105)
wychowanie fizyczne
VIII C wf chł. - Poniecki T. (sg 1)
wychowanie fizyczne
VIII C wf dz. - Maciejaszek M. (mała sala)
8 14:30-15:15 wychowanie do życia w rodzinie
VIII C - Hiller M. (204)
doradztwo zawodowe
VIII C - Żeromska-Borkowska A. (103)
9 15:20-16:05
10 16:10-16:55

Dziennik I A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
religia
Ks. Brzeziński B. (202)
I A religia
08:50-09:35
szachy
Duda G. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Massel Aneta
12:40-13:25
etyka
Konat-Suchy J. (202)
I A etyka
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
09:45-10:30
j. angielski
Jankowska P. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
11:35-12:20
wychowanie fizyczne
Sieracka M. (mała sala)
12:40-13:25
etyka
Konat-Suchy J. (202)
I A etyka
08:00-08:45
j. angielski
Jankowska P. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
12:40-13:25
j.francuski
Konat-Suchy J. (202)
08:00-08:45
j.francuski
Konat-Suchy J. (202)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
11:35-12:20
wychowanie fizyczne
Sieracka M. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Massel Aneta
08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Sieracka M. (mała sala)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sieracka M. (202) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
10:40-11:25
religia
Ks. Brzeziński B. (202)
I A religia

Dziennik I B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
j. angielski
Rogacka M. (201)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
11:35-12:20
szachy
Sławska R. (201)
12:40-13:25
etyka
Konat-Suchy J. (202)
I B etyka
08:00-08:45
religia
Ks. Brzeziński B. (201)
I B religia
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
11:35-12:20
j. niemiecki
Tomaszewska E. (201)
12:40-13:25
etyka
Konat-Suchy J. (202)
I B etyka
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (206)
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Sławska R. (mała sala)
08:00-08:45
religia
Ks. Brzeziński B. (201)
I B religia
08:50-09:35
wychowanie fizyczne
Sławska R. (mała sala)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (206)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
08:50-09:35
wychowanie fizyczne
Sławska R. (mała sala)
09:45-10:30
j. angielski
Rogacka M. (201)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Sławska R. (201)

Dziennik I C - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
j. niemiecki
Tomaszewska E. (218)
08:50-09:35
religia
Ks. Brzeziński B. (218)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
11:35-12:20
wychowanie fizyczne
Młynarska I. (mała sala)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
11:35-12:20
wychowanie fizyczne
Młynarska I. (mała sala)
12:40-13:25
religia
Ks. Brzeziński B. (218)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
10:40-11:25
szachy
Młynarska I. (218)
11:35-12:20
j. angielski
Usidus P. (218)
08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Młynarska I. (mała sala)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
08:00-08:45
j. angielski
Usidus P. (218)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Młynarska I. (218)

Dziennik II A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
14:30-15:15
szachy
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
15:25-16:05
wychowanie fizyczne
Świder M. (sg 2) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
15:25-16:05
edukacja informatyczna
Świder M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
10:40-11:25
basen
Guss Z. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
11:35-12:20
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Matuszewska M. (basen)
12:40-13:25
j. niemiecki
Sadowska I. (218) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
13:40-14:25
j. angielski
Jankowska P. (218) Dodatkowi nauczyciele: Biesek Beata
10:40-11:25
religia
Ks. Brzeziński B. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
12:40-13:25
wychowanie fizyczne
Świder M. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (402) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
09:45-10:30
religia
Ks. Brzeziński B. (214) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
10:40-11:25
j. angielski
Jankowska P. (203) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Świder M. (218)
12:40-13:25
j. niemiecki
Sadowska I. (218) Dodatkowi nauczyciele: Usidus Paulina

Dziennik II B edukacja wczesnoszkolna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:40-13:25
j. niemiecki
Sadowska I. (217)
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
15:20-16:05
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217)
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
15:20-16:05
wychowanie fizyczne
Kowalska Anna (salka) Dodatkowi nauczyciele: Misztal Beata
08:50-09:35
basen
Guss Z. (basen)
09:45-10:30
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Matuszewska M. (basen)
10:40-11:25
edukacja informatyczna
Kowalska Anna (206) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
11:35-12:20
j. niemiecki
Sadowska I. (217) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217)
08:50-09:35
religia
Ks. Brzeziński B. (217) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Konat-Suchy Joanna
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217)
12:40-13:25
j. angielski
Jankowska P. (218) Dodatkowi nauczyciele: Brewka Paulina
08:00-08:45
religia
Ks. Brzeziński B. (217)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Anna (217) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Kowalska Anna (salka) Dodatkowi nauczyciele: Duda Grzegorz
11:35-12:20
j. angielski
Jankowska P. (217)
12:40-13:25
szachy
Duda G. (201)

Dziennik II C - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
j. niemiecki
Sadowska I. (402)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Massel A. (mała sala)
12:40-13:25
etyka
Konat-Suchy J. (202)
II C etyka
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
12:40-13:25
etyka
Konat-Suchy J. (202)
II C etyka
09:45-10:30
basen
Guss Z. (basen)
10:40-11:25
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Matuszewska M. (basen)
11:35-12:20
edukacja informatyczna
Massel A. (206)
12:40-13:25
j. angielski
Jankowska P. (402)
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
09:45-10:30
j. angielski
Jankowska P. (402)
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Massel A. (mała sala)
11:35-12:20
religia
Ks. Brzeziński B. (202)
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (201)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Massel A. (402)
11:35-12:20
j. niemiecki
Sadowska I. (402)
12:40-13:25
szachy
Świder M. (402)
13:40-14:25
religia
Ks. Brzeziński B. (402)

Dziennik III A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
09:45-10:30
wychowanie fizyczne
Ziółkowski A. (sg 1)
10:40-11:25
informatyka
Grajczak M. (206)
11:35-12:20
j. niemiecki
Tomaszewska E. (216)
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
08:50-09:35
religia
Ks. Brzeziński B. (216)
09:45-10:30
wychowanie fizyczne
Ziółkowski A. (sg 1)
10:40-11:25
j. niemiecki
Tomaszewska E. (216)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
08:00-08:45
basen
Guss Z. (basen)
08:50-09:35
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Matuszewska M. (świetlica)
09:45-10:30
j. angielski
Jankowska P. (216)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
08:50-09:35
religia
Ks. Brzeziński B. (216)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Warzewska A. (216)
12:40-13:25
j. angielski
Jankowska P. (202)

Dziennik III B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
11:35-12:20
j. angielski
Jankowska P. (217)
12:40-13:25
edukacja informatyczna
Grajczak M. (206)
13:35-14:20
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (218)
08:50-09:35
wychowanie fizyczne
Maciejaszek M. (sg 1)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
10:40-11:25
religia
Ks. Brzeziński B. (217)
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
12:40-13:25
j. angielski
Jankowska P. (203)
11:35-12:20
basen
Guss Z. (basen) Dodatkowi nauczyciele: Starszak Joanna
12:40-13:25
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Matuszewska M. (basen)
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (201)
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
15:15-16:00
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
08:00-08:45
j. niemiecki
Sadowska I. (214)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (214)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (215)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (215)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (214)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (214)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (sg 3)
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Sadowska I. (217)
11:35-12:20
wychowanie fizyczne
Maciejaszek M. (salka)
12:40-13:25
religia
Ks. Brzeziński B. (217)

Dziennik III C - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Warzewska Agnieszka
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Warzewska Agnieszka
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Warzewska Agnieszka
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Warzewska Agnieszka
11:35-12:20
wychowanie fizyczne
Guss Z. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Warzewska Agnieszka
12:40-13:25
j. niemiecki
Tomaszewska E. (218)
11:35-12:20
religia
Ks. Brzeziński B. (202) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
12:40-13:25
j. niemiecki
Tomaszewska E. (204) Dodatkowi nauczyciele: Massel Aneta
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
15:25-16:05
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
11:35-12:20
j. angielski
Jankowska P. (201)
12:40-13:25
basen
Guss Z. (basen)
13:40-14:25
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Matuszewska M. (basen)
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
15:20-16:05
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
09:45-10:30
religia
Ks. Brzeziński B. (216) Dodatkowi nauczyciele: Massel Aneta
10:40-11:25
edukacja informatyczna
Grajczak M. (206) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Guss Z. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Jakubowska-Buszka Magdalena
11:35-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Massel Aneta
12:40-13:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216) Dodatkowi nauczyciele: Massel Aneta
13:40-14:25
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)
14:30-15:15
edukacja wczesnoszkolna
Kowalik K. (216)