Zarząd stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Złotowie:

1. Prezes Stowarzyszenia - Pani Marta Śliga

2. Zastępca Prezesa - Pani Bożena Seefeld

3. Sekretarz Stowarzyszenia - Pani Sylwia Pasisz

 

Skład Organu Nadzoru - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Rodziców Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Złotowie:

1. Pani Maria Wojciechowska

2. Pani Klaudia Gniazdowska

3. Pani Anna Sławska

 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@sp2zlotow.pl