Psycholog

Psycholog mgr Marta Błaszczyk-Kulka

Pomoc w dziedzinie psychologii oraz seksuologii.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa

Jeżeli w swoim życiu doświadczasz sytuacji trudnych, problemów w kontaktach z innymi ludźmi, poczucia braku sensu i rezygnacji czy zwyczajnie odczuwasz potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego wtedy warto udać się do specjalisty.

Podczas spotkań o charakterze poradnictwa i konsultacji indywidualnych czy zajęć o charakterze terapeutycznym pomagam dzieciom i młodzieży radzić sobie z takimi trudnościami jak:

  • nadmierne przeżywanie lęku, smutku, złości
  • sytuacje konfliktowe
  • przemoc
  • trudności w relacjach z innymi
  • nieśmiałość
  • sytuacje kryzysowe
  • problemy emocjonalne związane z akceptacją zmian wynikających z dojrzewania
  • inne…

Do współpracy przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów zapraszam uczniów oraz ich rodziców/opiekunów.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@sp2zlotow.pl