Kalendarz

 

Terminy I półrocza: 01.09.2023 – 31.01.2024

 1 04.09.2023 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
 2 12.09.2023 Spotkanie z rodzicami klas I – III i IV
 3 19.09.2023 Spotkanie z rodzicami klas: V - VIII
 4 26.09.2023 Dzień Języków Obcych
 5 26.09.2023,  godz. 16.00 Zebranie przedstawicieli klas i wybór prezydium Rady Rodziców
 6 10.10.2023 Pasowanie na ucznia
 7 13.10.2023 Apel z okazji Dnia Edukacji
 8 14.10.2023 Dzień Edukacji – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 9 01.11.2023 Wszystkich Świętych
10 07.11.2023 Pasowanie na czytelnika
11 10.11.2023 Apel z okazji Święta Niepodległości
12 13-15.11.2023 Próbny egzamin ósmoklasisty
13 12.12.2023 Kiermasz świąteczny
14 13 - 21.12.2023 Spotkanie z rodzicami: w formie indywidualnych spotkań z rodzicami i uczniami
15 22.12.2023 Przedstawienie świąteczne i wigilie klasowe
16 23 - 31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
17 26.01.2024 Termin wystawienia ocen półrocznych
18 02.02.2024 Apel podsumowujący I półrocze
19 06.02.2024 Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I półrocza i omówienie działań w II pólroczu (wychowawczych, organizacyjnych itp.)
 20 12- 25.02. 2024 Ferie zimowe

Terminy II półrocza: 1.02.2024 – 21.06.2024

 1 13-15.03.2024 Próbny egzamin ósmoklasisty
 2 15.03.2024 Dzień Świętego Patryka
 3 21.03.2024 Dzień Wiosny
 4 28.03 – 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
 5 15-18.04.2024 Indywidualne rozmowy na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty
 6 22.04.2024 Dzień Języka Angielskiego
 7 30.04.2024 Apel z okazji Święta 3 Maja
 8 01.05.2024 Święto Pracy
 9 02.05.2024 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 03.05.2024 Święto Konstytucji
11 6 - 14.05.2024 Spotkanie z rodzicami w formie indywidualnych spotkań z rodzicami i uczniami
12 14.05.2024

Egzamin ósmoklasisty, j. polski

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13 15.05.2024

Egzamin ósmoklasisty, matematyka

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14 16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty, język obcy

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 17.05.2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 28.05.2024 Szkolne talenty – przegląd w kinie
17 30.05.2024 Boże Ciało
18 31.05.2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19 03.06.2024 Dzień Dziecka + Święto Szkoły
20 14.06.2024 Wpisanie do dziennika ocen końcoworocznych
21 18.06.2024 Spotkanie z rodzicami przyszłych klas I
22 20.06.2024 Apel podsumowujący II półrocze
23 21.06.2024

Uroczystość zakończenia roku szkolnego I – III

Uroczystość zakończenia roku szkolnego IV – VIII
24 26-27.08.2024 Egzaminy poprawkowe

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@sp2zlotow.pl